TTO - Theo cơ cấu tổ chức mới được cơ quan chính phủ ban hành, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo gồm 23 tổ chức, 1-1 vị, giảm 3 đơn vị so với trước đó gồm Vụ Thi đua - khen thưởng, học tập viện làm chủ giáo dục với Trường Cán bộ làm chủ giáo dục TP.HCM.

Bạn đang xem: Bộ giáo dục và đào taoPhó thủ tướng thường trực Phạm rạng đông vừa ký ban hành nghị định số 86/2022 cơ chế chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Theo đó, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo là ban ngành của thiết yếu phủ, thực hiện chức năng thống trị nhà nước so với giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông, trung cung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đào tạo đại học, giáo dục thường xuyên…

Về cơ cấu, bao gồm 20 tổ chức triển khai thuộc bộ giúp bộ trưởng triển khai chức năng quản lý nhà nước. Quanh đó ra,có ba đơn vị sự nghiệp công lập, giao hàng chức năng làm chủ nhà nước của bộ gồm Viện Khoa học giáo dục đào tạo Việt Nam, báo giáo dục đào tạo và Thời Đại, tập san Giáo Dục.

Như vậy so với nghị định 69/2017, cơ cấu tổ chức tổ chức của cục đã giảm ba đầu mối gồm Vụ Thi đua - khen thưởng, học tập viện quản lý giáo dục với Trường Cán bộ cai quản giáo dục TP.HCM.

Cũng theo nghị định mới, cỗ có trọng trách hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện kim chỉ nam giáo dục cân xứng với những cấp học và trình độ đào sinh sản của hệ thống giáo dục quốc dân ở trong phạm vi thống trị nhà nước của bộ.

Ban hành chương trình giáo dục và đào tạo mầm non và giáo dục phổ thông; biện pháp tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Quy định trọng lượng kiến thức văn hóa truyền thống trung học phổ quát cho học viên có bằng xuất sắc nghiệp trung học các đại lý theo học trình độ chuyên môn trung cấp cho trong cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

Quy định về chương trình giáo dục và đào tạo thường xuyên; phép tắc về xây dựng, thẩm định, phát hành chương trình đào tạo trình độ chuyên môn giáo dục đh và cđ sư phạm; ban hành danh mục những thống kê ngành đào tạo và giảng dạy của giáo dục đào tạo đại học.

Về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, cỗ có trọng trách quy định tiêu chuẩn chỉnh và câu hỏi lựa chọn đồ chơi, học tập liệu được sử dụng trong số cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non; chế độ tiêu chuẩn, tiến trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông.

Bộ có trách nhiệm quy định việc lựa lựa chọn sách giáo khoa vào cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông; phương pháp về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giáo dục thường xuyên.

Quy định vấn đề biên soạn, lựa chọn, thẩm định, chăm sóc và áp dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đh và cđ sư phạm.

Bộ cũng phép tắc tiêu chuẩn chỉnh chức danh, chính sách làm việc ở trong phòng giáo cùng cán bộ làm chủ giáo dục; danh mục khung vị trí vấn đề làm cùng định mức con số người thao tác làm việc trong những cơ sở giáo dục...

Xem thêm: Trường Đại Học Kinh Tế Luật Tphcm, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Luật Tp Hcm Không Tăng

Ban hành chuẩn chỉnh nghề nghiệp nhà giáo; xuất bản chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp của giảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới ngành giáo dục; ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo, của đại lý giáo dục…


bộ trưởng liên nghành Nguyễn Kim đánh nêu loạt phương án khắc phục tình trạng thiếu cô giáo

TTO - bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành Nguyễn Kim Sơn cho thấy đã đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế cô giáo cấp mầm non, phổ thông được Bộ thiết yếu trị giao bổ sung năm học 2022 - 2023.