Quyền bình đẳng là kế quả đấu tranh lâu hơn của nhân loại văn minh qua các thời kì lịch sử dân tộc khác nhau. Ở nước ta, quyền đồng đẳng của công dân được tôn trọng với bảo vệ, được ghi thừa nhận trong hiến pháp cùng luật. Cụ thể như nỗ lực nào caodangngheqn.edu.vn mời chúng ta cùng đến với bài học “công dân đồng đẳng trước pháp luật”.


*

A. Kiến thức và kỹ năng trọng tâm

I.Mở đầu bài xích học

II.Nội dung bài xích học

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dan, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội khác nhau đều không biến thành phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, tiến hành nghĩa vụ và phụ trách pháp lí theo lý lẽ của pháp luật.

Bạn đang xem: Giáo dục công dân 12 bài 3

1.Công dân đồng đẳng về quyền với nghĩa vụ

Công dân bình đẳng về quyền cùng nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền cùng làm nhiệm vụ trước NN với XH theo luật pháp của PL. Quyền của CD không tách bóc rời nghĩa vụ của CD.Công dân bình đẳng về quyền và nhiệm vụ được đọc như sau:Một là: phần lớn CD rất nhiều được tận hưởng quyền cùng phải triển khai nghĩa vụ của mình.

Xem thêm: Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân Gồm Những Ngành Nào, Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân

Những quyền được hưởng như quyền thai cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, những quyền thoải mái cơ bảnvà những quyền dân sự, thiết yếu trị khác…Các nghĩa vụ phải tiến hành như nghĩa vụ bảo đảm TQ, nhiệm vụ đóng thuế…Hai là: Quyền và nhiệm vụ của CD không xẩy ra phân biệt vì chưng DT, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, nguyên tố và vị thế XH.

2.Công dân bình đẳng về trọng trách pháp lí

Bình đẳng về nhiệm vụ pháp lí là bất kì công dân nào vi phi pháp luật rất nhiều phải phụ trách về hành động vi phạm của mình và phải bị xử lí theo mức sử dụng của pháp luật.CD dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm PL rất nhiều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo chế độ của PL (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật) - khi CD phạm luật PL với t/chấtvà nấc độ giống hệt đều phải phụ trách pháp lý như nhau, không phân minh đối xử

3.Trách nhiệm của phòng nước vào việc bảo vệ quyền bình đẳng của công dân trước luật pháp .

Quyền và nhiệm vụ của công dân được NN cách thức trong Hiến pháp cùng luật.Nhà nước cùng XH gồm trách nhiệm tạo thành các đk cần thiết bảo vệ cho công dân có chức năng thực hiện tại quyền và nghĩa vụ của mình.NN có trọng trách xây dựng cùng hoàn thiện khối hệ thống PL, cách xử lý nghiêm minh hồ hết hành vi phạm luật PL và bảo vệ công bằng, hợp lý trong quy trình truy cứu nhiệm vụ pháp lý.