STTChuyên ngành


Bạn đang xem: Đại học đồng tháp tuyển sinh 2022

Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202D01, C04, C03, C0119TN THPT
2 giáo dục Tiểu học 7140202DGNLHCM701
3 giáo dục Tiểu học tập 7140202D01, C04, C03, C01, XDHB25.5Học bạ
4 giáo dục đào tạo Chính trị 7140205D01, C00, C1924.25TN THPT
5 giáo dục Chính trị 7140205DGNLHCM701
6 giáo dục Chính trị 7140205D01, C00, C19, XDHB24.5Học bạ
7 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, A02, A0423.1TN THPT
8 Sư phạm Toán học tập 7140209DGNLHCM701
9 Sư phạm Toán học tập 7140209A00, A01, A02, A04, XDHB27Học bạ
10 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, A02, A0419TN THPT
11 Sư phạm Tin học 7140210DGNLHCM701
12 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, A02, A04, XDHB24Học bạ
13 Sư phạm thứ lý 7140211A00, A01, A02, A0422.85TN THPT
14 Sư phạm vật dụng lý 7140211DGNLHCM701
15 Sư phạm vật dụng lý 7140211A00, A01, A02, A04, XDHB24.5Học bạ
16 Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D07, A0623.95TN THPT
17 Sư phạm hóa học 7140212DGNLHCM701
18 Sư phạm chất hóa học 7140212A00, B00, D07, A06, XDHB26.5Học bạ
19 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, A02, B0221.85TN THPT
20 Sư phạm Sinh học tập 7140213DGNLHCM701
21 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, A02, B02, XDHB24Học bạ
22 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D15, C1921TN THPT
23 Sư phạm Ngữ văn 7140217DGNLHCM701
24 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D15, C19, XDHB26Học bạ
25 Sư phạm lịch sử vẻ vang 7140218C00, D14, C19, D0926TN THPT
26 Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218DGNLHCM701
27 Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218C00, D14, C19, D09, XDHB25Học bạ
28 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D10, A0725TN THPT
29 Sư phạm Địa lý 7140219DGNLHCM701
30 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D10, A07, XDHB25Học bạ
31 Sư phạm tiếng Anh 7140231D01, D14, D15, D1319TN THPT
32 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231DGNLHCM701
33 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231D01, D14, D15, D13, XDHB26Học bạ
34 Sư phạm technology 7140246A00, A01, A02, A0419TN THPT
35 Sư phạm technology 7140246DGNLHCM701
36 Sư phạm technology 7140246A00, A01, A02, A04, XDHB24Học bạ
37 việt nam học 7310630D01, C00, C19, C2015TN THPT
38 nước ta học 7310630DGNLHCM615
39 nước ta học 7310630D01, C00, C19, C20, XDHB19Học bạ
40 ngôn từ Trung Quốc 7220204D01, C00, D14, D1516TN THPT
41 ngữ điệu Trung Quốc 7220204DGNLHCM615
42 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, C00, D14, D15, XDHB24Học bạ
43 thống trị văn hoá 7229042C00, D14, C19, C2015TN THPT
44 làm chủ văn hoá 7229042DGNLHCM615
45 quản lý văn hoá 7229042C00, D14, C19, C20, XDHB19Học bạ
46 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D1015.5TN THPT
47 quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM615
48 quản ngại trị marketing 7340101A00, A01, D01, D10, XDHB24Học bạ
49 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D0115TN THPT
50 Tài bao gồm - bank 7340201DGNLHCM615
51 Tài chính - bank 7340201A00, A01, D01, XDHB24Học bạ
52 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D1015.5TN THPT
53 kế toán 7340301DGNLHCM615
54 kế toán 7340301A00, A01, D01, D10, XDHB22Học bạ
55 Khoa học môi trường xung quanh 7440301A00, B00, D07, D0815TN THPT
56 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301DGNLHCM615
57 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
58 Nông học 7620109A00, B00, D07, D0815TN THPT
59 Nông học tập 7620109DGNLHCM615
60 Nông học tập 7620109A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
61 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D0815TN THPT
62 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNLHCM615
63 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
64 công tác làm việc xã hội 7760101C00, D14, C19, C2015TN THPT
65 công tác xã hội 7760101DGNLHCM615
66 công tác làm việc xã hội 7760101C00, D14, C19, C20, XDHB19Học bạ
67 thống trị đất đai 7850103A00, B00, A01, D0715TN THPT
68 cai quản đất đai 7850103DGNLHCM615
69 quản lý đất đai 7850103A00, B00, A01, D07, XDHB19Học bạ
70 Sư phạm lịch sử dân tộc Địa lý 7140249C00, D14, D15, A07, XDHB24Học bạ
71 Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái 7140247A00, B00, A02, XDHB24Học bạ
72 ngôn từ Anh 7220201D01, D14, D15, D13, XDHB20Học bạ
73 Khoa học máy vi tính 7480101A00, A01, A02, A04, XDHB20Học bạ
74 Sư phạm lịch sử Địa lý 7140249DGNLHCM701
75 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247DGNLHCM701
76 Khoa học laptop 7480101DGNLHCM615
77 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM615
78 giáo dục và đào tạo Mầm non 7410201M00, M05, M07, M1119TN THPT
79 giáo dục và đào tạo Thể chất 7140206T00, T05, T07, T0618TN THPT
80 Sư phạm Âm nhạc 7140221N00, N0118TN THPT
81 Sư phạm thẩm mỹ 7140222N00, N0118TN THPT
82 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247A00, B00, A0219TN THPT
83 Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý 7140249C00, D14, D15, A0723.25TN THPT
84 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D15, D1316TN THPT
85 Khoa học máy tính xách tay 7480101A00, A01, A02, A0415TN THPT
86 giáo dục và đào tạo Mầm non 71140201M00, M05, M07, M1117TN THPTHỆ CAO ĐẲNG


*

Xem thông tin khác của ngôi trường Đại học Đồng Tháp

*
Đề án tuyển chọn sinh đang rất được cập nhật, quý bạn sung sướng chờ tải sau.


Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Xét Học Bạ 2020, Danh Sách Trường Xét Tuyển Học Bạ Thpt 2020

Mã trường: SPD

Tên giờ Anh: Dong Thap University

Năm thành lập: 2003

Cơ quan công ty quản: Bộ giáo dục và Đào tạo

Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học tập Đồng Tháp năm 2023: 

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

LĨNH VỰC: KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

1

Giáo dục mầm non (CĐ)

51140201

 

129

M00, M05, C19, C20

2

Giáo dục Mầm non

7140201

 

336

M00, M05, C19, C20

3

Giáo dục tiểu học*

7140202

 

682

C01, C03, C04, D01

4

Giáo dục chủ yếu trị*

7140205

 

15

C00, C19, D01, D14

5

Giáo dục Thể chất*

7140206

 

217

T00, T05, T06, T07

6

Sư phạm Toán học*

7140209

 

103

A00, A01, A02, A04, D90

7

Sư phạm Toán học- unique cao (dự kiến)

7140209CLC

 

30

A00, A01, A02, A04, D90

8

Sư phạm Tin học

7140210

 

207

A00, A01, A02, A04, D90

9

Sư phạm đồ dùng lý

7140211

 

15

A00, A01, A02, A04, D90

10

Sư phạm Hóa học*

7140212

 

15

A00, A06, B00, D07, D90

11

Sư phạm Sinh học

7140213

 

15

A02, B00, B02, D08, D90

12

Sư phạm Ngữ văn*

7140217

 

162

C00, C19, D14, D15

13

Sư phạm định kỳ sử

7140218

 

20

C00, C19, D09, D14

14

Sư phạm Địa lý

7140219

 

15

A07, C00, C04, D10

15

Sư phạm Âm nhạc

7140221

 

145

N00, N01

16

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

 

24

H00, H07

17

Sư phạm tiếng Anh*

7140231

 

357

D01, D13, D14, D15

18

Sư phạm Công nghệ

7140246

 

24

A00, A01, A02, A04, D90

19

Sư phạm khoa học tự nhiên

7140247

 

41

A00, A02, B00, D90

20

Sư phạm lịch sử hào hùng và Địa lý

7140249

 

34

C00, D14, D15, A07

LĨNH VỰC: NHÂN VĂN

21

Ngôn ngữ Anh*- Biên-phiên dịch- tiếng Anh gớm doanh- giờ đồng hồ Anh du lịch

7220201

 

159

D01, D13, D14, D15

22

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

 

220

C00, D01, D14, D15

23

Quản lý văn hóa

7229042

 

40

C00, C19, C20, D14

LĨNH VỰC: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

24

Tâm lý học tập giáo dục (dự kiến)

7310403

 

30

A00, C00, C19, D01

25

Địa lý học (dự kiến)

7310501

 

30

A07, C00, D14, D15

26

Việt phái nam học

7310630

 

90

C00, C19, C20, D14

LĨNH VỰC: BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

27

Truyền thông nhiều phương tiện (dự kiến)

7320104

 

30

A00, C00, D01, D09

LĨNH VỰC: sale VÀ QUẢN LÝ

28

Quản trị gớm doanh*

7340101

 

110

A00, A01, D01, D10

29

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

 

60

A00, A01, D01, D10

30

Kế toán

7340301

 

170

A00, A01, D01, D10

31

Quản lý công (dự kiến)

7340403

 

30

A00, A01, C15, D01

LĨNH VỰC: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

32

Khoa học môi trường*

7440301

 

50

A00, B00, D07, D08

LĨNH VỰC: PHÁP LUẬT

33

Luật (dự kiến)

7380101

 

30

A00, C00, C14, D01

LĨNH VỰC: KHOA HỌC SỰ SỐNG

34

Công nghệ sinh học (dự kiến)

7420201

 

30

A00, A02, B00, D08

LĨNH VỰC: MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

35

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

7480101

 

140

A00, A01, A02, A04, D90

36

Công nghệ thông tin (dự kiến)

7480201

 

30

A00, A01, A02, A04, D90

LĨNH VỰC: NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

37

Nông học

7620109

 

40

A00, B00, D07, D08

38

Nuôi trồng thủy sản

7620301

 

95

A00, B00, D07, D08

LĨNH VỰC: DỊCH VỤ XÃ HỘI

39

Công tác xã hội

7760101

 

40

C00, C19, C20, D14

LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

40

thống trị tài nguyên cùng môi trường (dự kiến)

7850101

 

30

A00, B00, D07, D08

41

Quản lý đất đai

7850103

 

40

A00, A01, B00, D07